Digitale transformatie  1. Home

  2. Expertise
  3. Digitale transformatie

Terwijl in het begin van deze eeuw pen en papier nog de boventoon voerde tijdens een zakelijke vergadering, zijn deze nu meestal vervangen door laptops, tablets en smartphones. Digitale trends hebben elkaar de afgelopen decennia in hoog tempo opgevolgd en de meeste ondernemingen hebben inmiddels enkele specifieke bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. Digitale technologie verandert iedere sector. Veel bedrijfsleiders geven zelfs aan te denken dat de onderneming zal ophouden te bestaan als er niet in digitalisering wordt geïnvesteerd. Maar: wat is dat nu eigenlijk, digitale tranformatie? En op welke wijze is een digitale bedrijfsvoering ook relevant voor uw onderneming?

Digitale transformatie is het proces waarbij een onderneming zijn bedrijfsprocessen inricht met behulp van digitale technologie en met als doel te kunnen concurreren in een nieuw, sterk gedigitaliseerd, tijdperk. De meeste ondernemingen hebben al enkele specifieke processen gedigitaliseerd. De papieren planning is dan bijvoorbeeld vervangen door Excel of een specifieke toepassing. Ondernemingen dienen de trends en technologische ontwikkelingen echter goed in kaart te brengen en toekomstscenario’s uit te werken voor een realiseerbare digitale bedrijfsvoering die zich end-to-end afspeelt.

SAMENGEVAT

Digitale technologie verandert iedere sector. Digitale trends hebben elkaar de afgelopen decennia in hoog tempo opgevolgd en de meeste ondernemingen hebben inmiddels enkele specifieke bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. Wanneer ondernemingen end-to-end alle processen hebben gedigitaliseerd, kan men spreken van een digitale transformatie.

Belangrijke trends waarvan iedere onderneming het effect op zijn organisatie moet analyseren zijn nieuwe interfaces, veranderende marktdefinities, de snelheid van verandering en een explosie aan beschikbare data.

Digitale trends die de basis vormen voor digitale transformatie

Een onderneming kan verschillende doelstellingen hanteren voor zijn digitale transformatie, afhankelijk van zijn markt en ambities. Doelstellingen voor digitale transformatie situeren zich meestal op het gebied van de interactie met klanten, schaalbaarheid van het product, verbeterde bedrijfsprocessen en betere beslissingen.

Doelstellingen digitale transformatie

Digitale transformatie vereist dat een onderneming zijn bedrijfsprocessen herbekijkt en daarbij rekening houdt met veranderende marktvereisten en de adoptie van technologie door zijn medewerkers. Een belangrijk component van digitale transformatie is daarom ook de benodigde organizational and cultural change management (verandermanagement).

Een adaptie van het Technology Acceptance Model voor digitale transformatie

Ondernemingen doorlopen meestal verschillende fasen wanneer zij digitaal transformeren. Vaak beginnen digitale experimenten door enthousiastelingen in specifieke afdelingen. Zij digitaliseren een (deel van een) proces, zonder dat daar een groot plan achter zit. Naarmate de druk op vernieuwing toeneemt en meer individuen specifieke processen digitaliseren, zal de onderneming er meestal voor kiezen de digitalisering planmatig aan te pakken.

Fasen digitale transformatie
Fasen digitale transformatie