Privacybeleid  1. Home

  2. Over ons
  3. Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van EMAKERS. Wij hebben het recht om deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Dit is de meest recente versie en is aangepast op 21 september 2022.

Wanneer u contact opneemt met EMAKERS, verstrekt u ons persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. We zullen uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk verwerken. In onderstaande privacyverklaring leggen we je uit hoe we dit doen.

EMAKERS voldoet aan de internationale wet- en regelgeving rondom de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende nationale wetgeving.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Vanaf het moment dat uw gegevens in onze database worden ingevoerd, zullen wij deze met de grootste zorgvuldigheid verwerken voor analytische doeleinden en direct marketing. Uw gegevens worden daartoe door ons gedeeld met Ahphabet (Google Ads, Google Analytics, Youtube), Meta (Facebook Ads), Microsoft (LinkedIn, Bing, Clarity), Mailerlite (direct mail), OVH (hosting) en WordPress (de voor deze site gebruikte software). Daarbij spreekt het voor zich dat wij met ieder van deze partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

In het geval van gerechtelijk onderzoek kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan politie en justitie.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dat betekent dat zij de door u aan ons toevertrouwde gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen uw persoonsgegevens verwerken.

Uw persoonsgegevens inzien

U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens van u wij in ons bestand hebben en welke gegevens wij met onze leveranciers hebben gedeeld. Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u dit doen door gebruik te maken van uw recht op toegang. U kan hiervoor uw aanvraag, samen met een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar support@emakers.eu.

Indien uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren. U kunt dit opnieuw doen door ons een verzoek, samen met een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs, te sturen naar support@emakers.eu.

Tot slot

Indien u persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons verstrekt, dan bent u wettelijk verplicht om uw medewerkers hiervan op de hoogte te stellen. U kunt hen wijzen op deze privacyverklaring om hen hiervan op de hoogte te stellen.

Sommige persoonsgegevens kunnen toebehoren aan uw klanten of medewerkers. U bent dan wettelijk verplicht om hen daarvan op de hoogte te stellen. Uiteraard behandelen wij hun gegevens met exact dezelfde zorg als de uwe. Wij adviseren u hen te wijzen op deze privacyverklaring voor meer informatie.